Anul apariției: 2011
Gen: Poezie
Număr de pagini: 126
Dimensiuni (cm): 14.5 x 20.5
ISBN: 978-973-7659-51-4

Preţ (RON): 15

Descriere

“Cât o grădiniţă de copii şi cât un spital de nebuni, atâta candoare şi atâta mirare şi atâta poftă de joacă şi poftă de a întoarce lumea pe dos a adunat Ofelia Prodan în cărticica sa Ulise şi jocul de şah. Sfinţi, zei, filosofi, eroi, poeţi etc, cu toţii s-au adunat în poeziile Ofeliei Prodan şi fac şi spun lucruri trăznite. În fond, demersul poetei e unul salvator: peste înţelesurile lumii, interpretările s-au aşternut ca zgura, „ca albeaţa pe ochi” şi numai o privire proaspătă le mai poate salva şi ni le poate face din nou dragi. Lumea trebuie reinventată, refăcută şi recitită din temelii. Dar pentru asta e nevoie de un Dumnezeu-copil, care să se joace şi să se mire din orice. Şi mirându-se, să întemeieze: să dea alte înţelesuri.

Pariul pe care Ofelia Prodan l-a câştigat în cărticica asta e cel cu simplitatea şi cu limpezimea vorbirii. Şi pariul cu copilăria. Cred că volumul acesta de poezie va avea mare trecere la copii şi la savanţii nebuni şi la nebunii-savanţi. Adică la dumneata, cetitorule!”
Ion Mureşan

“As much as a kindergarten and as much as a madhouse – that’s how much candour and how much wonder and how much playfulness and how much zest to turn the world upside down have been gathered by Ofelia Prodan in this slim book of hers Ulysses and the game of chess. Saints, gods, philosophers, heroes, poets, etc, all of them have assembled in Ofelia Prodan’s poems and they all do and say crazy things. The poet’s approach is, after all, a redeeming one: interpretations have fallen like dross, they lie like “Pterygium in the conjunctiva” over the meanings of the world and only a fresh look can save them and make them dear to us once again. The world needs to be reinvented, refashioned and reread from its foundations. Yet that requires a child-God who can play and wonder out of nothing. And while wondering he can lay foundations: give new meanings.

Ofelia Prodan’s winning bet in this slim book of hers is simplicity and clarity of speech. And childishness, too. I do think this volume of verse will be hugely popular with children and mad scholars. And that means you, dear reader!”
Ion Mureşan